skip to Main Content

DSL

DSL

DSL

xDSL

Wij kunnen nagenoeg elke xDSL variant leveren. Na het uitvoeren van een postcode check kan worden bepaalt welke variant er leverbaar is en kan het gehele traject van aanvraag tot opleveren worden uitgevoerd.

De minimale contractduur voor xDSL is 12 maanden. Na afloop van de contracttermijn is de verbinding maandelijks opzegbaar.

xDSL is de verzamelnaam voor verbindingen over koper, waarmee thuiswerkplekken en kantoorlocaties ontsloten worden. Met de diensten ADSL, VDSL en SDSL verbindt je deze locaties met het internet.

De kwaliteit van een xDSL-verbinding is voornamelijk afhankelijk van de afstand van de aansluiting tot de wijkcentrale of straatkast, maar ook van de kwaliteit van de koperdraad.

Kwaliteit

De kwaliteit van een xDSL is hoog, maar afhankelijk van twee factoren. De lengte van de koperdraad tussen de KPN wijkcentrale (of een straatkast) en het aansluitadres is van belang. Daarnaast is ook de kwaliteit van de koperdraad bepalend voor de kwaliteit van de xDSL verbinding.

Bij een kabellengte van +/- 1600 meter tussen het aansluitadres en de KPN verdeler is het signaalverlies dusdanig dat een stabiele verbinding niet gegarandeerd kan worden. Bij afstanden van 1600 meter is de maximaal haalbare snelheid van VDSL op één koperpaar minder dan 20Mbit/s (en dus bij BVDSL < 40Mbit/s). Om deze reden kan je bij RoutIT VDSL alleen verbindingen bestellen met een bandbreedte van 20Mbit/s of meer per koperpaar.

ADSL2+ verbindingen werken op een lagere frequentie waardoor het signaal grotere afstanden kan overbruggen.

ADSL 2+

Een breedbandverbinding via POTS. ADSL is altijd asymmetrisch en beschikbaar in bandbreedtes tot maximaal 20Mb/1Mb. ADSL wordt geleverd op basis van de ADSL2+ en DLM technologie.

ADSL 2+ kan worden geleverd met traditionele KPN telefonie (alleen POTS) vanaf de wijkcentrale (CO) en buitenring/straatkast (BR).

VDSL

VDSL is asymmetrisch en beschikbaar in bandbreedtes tot maximaal 200Mb/60Mb. VDSL Premium is symmetrisch en beschikbaar in bandbreedtes tot maximaal 10Mb/10Mb. VDSL wordt zonder traditionele KPN Telefonie geleverd vanaf de wijkcentrale (CO) of de straatkast (BR). Vectoring wordt toegepast op het merendeel van straatkasten. Deze techniek zorgt met ruisonderdrukking voor snelheden die oplopen tot 100Mb per koperpaar.

VDSL wordt ook geleverd met pair bonding onder de naam BVDSL. Twee koperparen worden gebundeld om tot maximaal 100Mb te halen op aansluitingen vanaf een wijkcentrale (CO) en 240Mb vanaf een straatkast (BR+vectoring)

SDSL

SDSL voorziet in symmetrische bandbreedte. De downloadsnelheid is hierbij gelijk aan de uploadsnelheid. De bandbreedte is beperkt tot maximaal 2,3Mb/2,3Mb. De karakteristieken van SDSL maken deze verbinding zeer geschikt voor voicetoepassingen. Alhoewel SDSL formeel nog niet End-of-Sale is gezet door KPN zijn de ontwikkelingen en uitrol gestopt. Omdat op veel locaties SDSL echter de enige techniek is waarmee nog enigszins acceptabele verbindingen kunnen worden gehaald is deze techniek nog te bestellen. Indien op locatie VDSL Premium beschikbaar is adviseren wij deze te bestellen.

Back To Top